Projectmanager

Onze opdrachtgever is een nieuwe speler op de markt, ontstaan vanuit de afsplitsing van een voorheen grote, landelijke werkende installateur. In 1929 ooit gestart, opereert de huidige organisatie nu vanaf 2016 in de nieuwe structuur. Het betreft een innovatief, hightech en dynamisch bedrijf dat wereldwijd opereert. De focus ligt op mobiliteit, parkeren en energie. De organisatie richt zich erop om diverse mobiliteits- en energiesystemen te koppelen en de maatschappij (mensen en goederen) te ondersteunen bij het snel, duurzaam en veilig bereiken van hun bestemming. Het doel is hierbij mobiliteitsoplossingen te bieden die bijdragen aan een veilige en duurzame samenleving. De inzet van alle medewerkers is gericht op ontwerp, engineering, beheer en onderhoud van technologische oplossingen die hiertoe een bijdrage leveren. Dat gebeurt op een open, betrouwbare en proactieve wijze.

Op dit moment bevindt de organisatie zich in een transitiefase. Het doel is om aan de bovenkant van de markt te opereren met high-end oplossingen. Het werken met Systems Engineering vormt onderdeel van de dagelijkse praktijk. Er wordt nu daadwerkelijk doorgepakt en flink geïnvesteerd in kennis en mensen. Het bedrijf bevindt zich dus in een zeer interessante fase van ontwikkeling en groei, waarin veel ruimte is voor mensen die graag hieraan hun steentje willen bijdragen en hun schouders eronder willen zetten om mee te bouwen aan een mooie toekomst!

Functieomschrijving

De projectmanager is eindverantwoordelijk voor het bereiken van het projectresultaat,  Hij waakt over de vooraf gestelde randvoorwaarden ten aanzien van kwaliteit, geld en tijd en stelt deze vast voor de diverse deelnemers aan de projectorganisatie.  De projectmanager stuurt de projectorganisatie aan en bewaakt de onderlinge samenwerking.  Het projectmanagementplan, met een duidelijke taakverdeling en heldere procedures, is daarbij de basis.

 • In uitvoering genomen opdrachten bestuderen/analyseren en eventueel op inhoudelijke aspecten bespreken met betrokkenen uit de verwervingsfase.
 • Per in uitvoering genomen opdracht een projectplan/bedrijfszorgplan en diverse (detail)planningen opstellen en tijdens de afwikkeling onderhouden.
 • In overleg met de afdelingsverantwoordelijke(n) het projectteam samenstellen resp. instandhouden overeenkomstig de actuele behoefte aan kwaliteit en kwantiteit.
 • Organiseren resp. optimaliseren van de werkzaamheden, taakverdeling, middelen en specialismen, maken van werkafspraken met extern betrokkenen, initiëren resp. bevorderen van adequate communicatie, samenwerking en motivatie en zorgdragen voor actuele informatievoorziening en duidelijkheid bij alle betrokkenen die werkzaamheden verrichten binnen het project.
 • Volgen en bewaken van de uitvoerende werkzaamheden resp. operationele aspecten m.b.t. kwaliteit, voortgang, kosten, opbrengsten, communicatie, naleving geldende procedures en voorschriften (arbo, milieu, bedrijf en opdrachtgever/werklocatie).
 • (Laten) vaststellen en autoriseren van definitieve technische ontwerpen, keuzen en oplossingen. In voorkomende situaties het gedetailleerd doen uitwerken c.q. aanpassen van het ontwerp, inclusief de daarvoor benodigde onderbouwingen.
 • Bij afwijkingen, verstoringen, problemen of acute knelpunten actie nemen en/of sturend optreden, gericht op passende oplossingen die (de kans op) eventuele schade zoveel mogelijk beperken. Waar nodig geacht rapporteren aan direct verantwoordelijken.
 • Bijwonen resp. voorzitten van zowel incidentele als reguliere bouw-, plannings-, coördinatievergaderingen en intern/extern aanvullend overleg voeren in het kader van een optimale afstemming van de werkzaamheden.
 • Tijdens uitvoering van opdrachten de commerciële aspecten m.b.t. de projectrealisatie verzorgen resp. laten verzorgen (calculatie, aanbieden en opvolgen meer en minderwerk; omzetten opties in opdrachten resp. aanvullende opdrachten), aanleveren concepten voor debiteurenfacturen en nauw samenwerken met de debiteurenadministratie bij opvolging van de uitgebrachte facturen.
 • Zorgdragen voor een passende projectadministratie, voortgangsrapportage en aanpassing van de projectspecificaties, budget en projectplan bij meer- en minderwerk opdrachten.
 • Organiseren en uitvoeren van afname (FAT/SAT/SIT; incl. acceptatie en afwikkeling restpunten) en oplevering, evaluatie, nacalculatie, eindrapportage en eventueel benodigde garantieafwikkeling.
 • In voorkomende situaties het verzamelen van gegevens voor en het maken van bedrijfsvoorschriften.

Functie-eisen

 • HBO+ of vergelijkbaar kennisniveau.
 • Aanvullende vakgerichte opleidingen zoals Prince2, Ipma C.
 • Brede kennis van projectmanagement en een passie voor complexe projecten volgens UAV-GC contracten.
 • Aantoonbare kennis van System Engineering en aantoonbare relevante ervaring in de Infra omgeving.
 • Ruime ervaring met procesmatig werken voor alle fasen van het werk, ruime marktkennis en inzicht in (tunnel) technische en verkeerskundige ontwikkelingen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Bij deze verantwoordelijke en afwisselende baan behoort uiteraard een goed salaris, afgestemd op jouw ervaring en capaciteiten.
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Vakinhoudelijk bijblijven is van het grootste belang en je wordt daarbij ondersteunt met diverse opleidingen en trainingen.

Interesse in deze functie?

Solliciteer direct
U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten