Werkvoorbereider voor het project “De Afsluitdijk”

Jaarcontract met daarna de mogelijkheid op een contract voor onbepaalde tijd

Voor onze opdrachtgever één van “The Big Five” zijn wij op zoek naar een Werkvoorbereider voor het project “De Afsluitdijk”

Functieomschrijving

Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor een goede voorbereiding en begeleiding van de uitvoering op basis van onder andere de verschillende projectplannen, technische informatie, tekeningen, werkbegroting en voorschriften & normen, zodat het project binnen de kaders kan worden gerealiseerd.

De werkvoorbereider:

 • Signaleert veiligheid- en gezondheidsrisico’s tijdens de voorbereidingsfase en stelt hiertoe samen met de uitvoering beheersmaatregelen vast. Neemt deze op in de desbetreffende veiligheidsplannen om een veilige uitvoering van de werkzaamheden te bewerkstelligen.
 • Ontwikkelt een veilige en efficiënte werkmethode i.s.m. het ontwerp– en uitvoeringsteam, met als doel het optimaal doorlopen van de uitvoeringsfase van het project.
 • Stelt plannen (werkplannen, uitvoeringsplannen, keuringsplannen, verificatieplannen en rapporten), (detail) planningen, termijnstaten,  inkoopspecificaties, en (delen van) de werkbegroting op zodat het werk zo goed mogelijk is voorbereid ten behoeve van de uitvoering. Hierbij werkt hij zaken uit als uitvoeringsmethoden, logistiek, faseringen en de bouwplaats inrichting. Maakt hierbij voornamelijk gebruik van Relatics en Think Project. Tijdens de uitvoering houdt hij de stand van zaken m.b.t. al deze producten bij.
 • Controleert tekeningen en modelinformatie conform de laatst vastgestelde normen en specificaties, zodat complete en op elkaar afgestemde hoeveelheden, kosten en keuringen tijdig aanwezig zijn in BIM. Naast controle van normen en specificaties, dient de maakbaarheid te worden gecontroleerd. Daarnaast controle op vastgestelde KPI’s, die invloed kunnen hebben op het beoogde eindresultaat.
 • Verifieert en registreert kwaliteits– en uitvoeringseisen, die volgen uit de contractonderdelen, zodat aangetoond kan worden dat wordt voldaan aan het contract.
 • Neemt de voortgang van het werk op en verwerkt de standopname in de planning en het manurenoverzicht, zodat de voortgang van het werk is geborgd en de financiële stand van het werk aangegeven wordt.
 • Beoordeelt de juistheid van materiaalcertificaten, bouwstoffen, kwaliteitsverklaringen, ontvangen (digitale) keuringsregistraties, stelt een restpuntenlijst op m.b.t. (op)geleverd werk en voert controlebezoeken uit bij kritieke leveranciers, zodat voldoende toezicht wordt gehouden op deze leveranciers en onderaannemers.
 • Werkt mee aan het opstellen van de werkbegroting (zowel aan het begin van de voorbereidingsfase als de “werkbegroting uitvoering”) en monitort de voorbereidingsfase op basis van vastgestelde kostendrijvers. Maakt waar mogelijk gebruik van een multidisciplinair 3D-model Zorgt er ook voor dat hij voldoende aansluiting behoudt bij de kostenbewaking tijdens de realisatiefase door dit te bespreken met de betreffende (hoofd)uitvoerder, zodat hij continu op de hoogte is van de financiële stand van zaken.
 • Registreert grondstromen en vrijkomende materialen/afval, meldt (mogelijk) meer-/ minderwerk, afwijkingen en andere ongewenste situaties en pleegt hierover voldoende overleg met de projectmanager, uitvoering, onderaannemers en leveranciers en neemt deel aan andere projectteam overleggen om te zorgen dat de verkregen informatie op de juiste manier wordt gebruikt in het project.
 • Stelt technische specificaties voor de inkoop op binnen de contracteisen, de kaders van het ontwerp en de uitvoerings– en onderhoudscondities incl. de eisen t.a.v. aantoonbaarheid, om te komen tot een goed inkoopproces.
 • Bestelt materialen conform hoeveelheden uit het 3D-model, gemaakte afspraken en planning, controleert deze tijdens het werk en stemt af met onderaannemers en leveranciers, zodat de materialen tijdig op het project zijn en het werk conform planning en budget kan worden uitgevoerd.
 • Stelt benodigde documenten samen voor het opleverdossier / onderhoudsdossier zodat het project tijdig kan worden opgeleverd.

Functie-Eisen

 • Je bent in het bezit van een VCA-VOL diploma.
 • Je hebt kennis van en ervaring met relevante softwarepakketten waaronder 3D modellerings- en coördinatie software, planningsmethodieken en projectbeheerssystemen (waaronder Relatics)

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris marktconform.
 • Persoonlijk ontwikkelplan met opleidingsbudget.
 • Persoonlijke begeleiding op de opdracht.
 • Auto van de zaak of onkostenvergoeding.
 • Bijdrage ziektekosten.
 • Collectief pensioen (66,7 % voor rekening van Tecson en 33,3 % voor de medewerker).
 • 26 vakantiedagen.
 • Bonusregeling.

Interesse in deze functie?

Solliciteer direct
U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten