Privacy statement

Jouw PRIVACY, Jouw GEGEVENS, Bij ons in VERTROUWEN

Wij beloven je dat:

Jij centraal staat bij alles wat we doen. Ons doel is om jouw vertrouwen te behouden door jouw persoonlijke informatie met respect te behandelen en jou de controle te laten behouden.

Het is belangrijk dat je weet welke persoonlijke gegevens bij
Tecson Rotterdam B.V. over jou worden verzameld en hoe wij deze gebruiken.

We hebben ons best gedaan om onze uitleg kort en bondig en toch duidelijk te maken. Mocht je meer informatie willen of vragen hebben, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de gegevens in de paragraaf ‘Contacteer ons’ hieronder.

Als we ooit belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, laten we het je weten. Indien nodig vragen wij ook jouw toestemming.

Privacyverklaring

Onze privacyverklaring is ontworpen met jou in het achterhoofd. Hoe de verklaring op jou van toepassing is, hangt af van de manier waarop je met ons in contact bent. Bijvoorbeeld, als je:

 1. met ons in gesprek bent voor een detacheringsopdracht via ons of het vinden van een nieuwe baan bij een van onze opdrachtgevers, gebruiken wij de informatie die je ons verstrekt om aan zowel onze verplichtingen als detacheerder jegens jou te voldoen bij het leveren van onze dienstverlening en, waar toegestaan, je op de hoogte te houden van ontwikkelingen en events die je kunnen interesseren. Het gaat hierbij om informatieverstrekking over:
  1. je vakgebied;
  2. onze organisatie;
  3. ons netwerk;
  4. algemene zaken die te maken hebben met job searching.
 2. met ons in contact bent voor het onderhouden van onze relatie en je lid blijft van ons netwerk.
 3. wanneer je onze sites bezoekt, gebruiken we cookies om jouw ervaring te personaliseren en bieden we je hopelijk een naadloze ervaring.

Wanneer verzamelen wij jouw informatie

Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat:

 1. jij je gegevens achterlaat op onze website;
 2. jij je bij ons inschrijft op onze vestiging;
 3. jij onze feitenkaart invult;
 4. of jij je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van de dienstverlening van Tecson.

Als jij aan ons persoonsgegevens verstrekt, is dit privacy statement daarop van toepassing. Wanneer jij jouw persoonsgegevens hebt verstrekt, digitaal of via inschrijving bij onze vestiging, nemen wij deze op in ons bestand t.b.v. onze werkzaamheden, advies en activiteiten.

Welke informatie hebben we en waar halen we die vandaan

We verzamelen en bewaren verschillende soorten informatie over jou wanneer je:

 • je gegevens op onze site achterlaat;
 • je gegevens via onze feitenkaart met ons deelt (hetzij digitaal of persoonlijk);
 • je gegevens vanuit onze persoonlijke gesprekken.

Het gaat hierbij om gegevens die jij ons verstrekt

 1. Bij inschrijving:
  • NAW gegevens, e-mail, telefoonnummer, werkervaring en begeleidende brieven.
  • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
  • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
  • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
  • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van je geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.
  • Pasfoto op vrijwillige basis.
 2. We kunnen je gerichte banen aanbieden welke je wilt als we jou als persoon beter kennen. Daarnaast is het van belang dat we jou passend en zorgvuldig presenteren aan onze relaties. Om die reden besteden we veel aandacht en tijd om jou goed te leren kennen. Als onderdeel hiervan hebben we altijd een persoonlijk gesprek, voordat we met jou een procedure starten. Om er zeker van te zijn dat onze presentatie van jou aan onze contacten in jouw belang zijn, maken we gespreksverslagen en een profiel aan met de informatie die we van je hebben.
 3. Aanvullende gegevens vanaf het moment van plaatsing (arbeidsovereenkomst):
  • nationaliteit, BSN-nummer, kopie- van het originele ID bewijs, werkvergunning;
  • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie en medische geschiktheid (t.a.v. VCU) alsmede overige informatie die noodzakelijk is voor het verwerken van de plaatsing en/of noodzakelijk voor juridische en fiscale doeleinden;
  • Overige gegevens voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven door jou.

Hoe we jouw informatie gebruiken en waarom

Wij verzamelen en gebruiken jouw informatie voor tal van doeleinden, zoals je te helpen om je droombaan te vinden, nieuws met je te delen, voor marketingdoeleinden en zoals anders vereist door de wet. We gebruiken jouw informatie bijvoorbeeld om je:

 1. een droombaan aan te bieden binnen onze eigen organisatie en/of netwerk;
 2. een droomopdracht cq -project  voor jou te organiseren binnen ons netwerk;
 3. je talent, passie en drive en beschikbaarheid te beoordelen om je uiteindelijk te kunnen bemiddelen naar een arbeidsovereenkomst danwel opdracht;
 4. om met je bij te praten over je huidige werkzaamheden en perspectief en wensen daarin;
 5. te adviseren en/of te in het kader van je loopbaanontwikkeling;
 6. gegevens te verwerken in een correcte en verplichte administratie ter uitvoering van een eventuele arbeids- of bemiddelingsovereenkomst;
 7. gegevens te verwerken voor managementdoeleinden, interne en externe controles en audits, kwaliteitsdoeleinden tav certificering en kwaliteitsdoeleinden en voor het naleven van de wet en regelgeving ten aanzien van de arbeidsrelatie. Denk hierbij aan arbeidswetgeving, fiscale- en zekerheidswetgeving;
 8. uit te nodigen voor jou passende leuke events, nieuws te delen en voor marketingdoeleinden;
 9. om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen in onze dienstverlening.

Met wie we jouw gegevens delen en waarom

Wij kunnen jouw gegevens delen met onze relaties binnen ons netwerk. In het algemeen zijn dit opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten zoals jij.

Het gaat hierbij om:

 1. HR-functionarissen, belast met werven en selecteren van personeel.
 2. Staf- en/of lijnmanagers, belast met het bemensen van hun projecten.
 3. Eigenaren van bedrijven en organisaties binnen ons netwerk.
 4. Andere derden die betrokken zijn bij onze dienstverlening.
 5. Instanties en/of derden op grond van verplichtingen om persoonsgegevens te delen op grond van een gerechtelijk bevel of vonnis.

Jouw keuzes en rechten

Je belangrijkste keuze door je bij ons in te schrijven is om onderdeel uit te maken van ons netwerk. Door akkoord te gaan met ons privacy statement geef je ons toestemming om je gegevens op te slaan, te gebruiken en je te benaderen. Hierbij heb je recht op inzage in de gegevens die we over je hebben.

Daarnaast heb je nog een aantal rechten, zoals:
Het recht op dataportabiliteit, het recht om door ons vergeten te worden, het recht op inzage welke informatie wij van jou bezitten, het recht om je gegevens te rectificeren, het recht van beperking en bezwaar ten aanzien van jouw gegevens.

Cookies

Wij gebruiken je gegevens om te weten wat je voorkeuren zouden kunnen zijn, zodat wij ons aanbod aan jou kunnen verbeteren en je ervaring met ons gerichter en persoonlijker is. Dit doen we door bij te houden welke vacatures je hebt bekeken. Wij kunnen gegevens die we van jou krijgen combineren met gegevens over jou die we krijgen van derden. Hiertoe gebruiken wij functionele en analytische gegevens, in de vorm van cookies. Klik op cookies toestaan om ze in te schakelen en gebruik te maken van een goed werkende website bij het vinden van je ideale baan.

Beveiliging van jouw informatie

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens worden beschermd en om ze veilig te verwijderen wanneer we ze niet meer nodig hebben.

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Wij zullen je gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Contacteer ons

Als je vragen hebt over dit privacy statement of vragen ten aanzien van jouw gegevens, is onze Functionaris Gegevensbescherming er om te helpen. Hij is belast met jouw en onze gegevensbescherming. Neem contact met hem op via privacy@tecson.nl

 

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten